نمرات درس فناوری قالب بندی و آرماتورگذاری

ساخت وبلاگ
نام درس : فناوری قالب بندی و آرماتورگذاری
رشته : مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازی
ردیف کد دانشجو نمره نهایی
1 94142052180029    18
2 94242052180026    10.5
3 94242052180027    13
4 94142052180101    14.5
5 94242052180030    14.5
6 94242052180031    15
7 94242052180032    13.5
8 94142052180032    19
9 94142052180102    18
10 94242052180035    16
11 94242052180037    غیبت 3/16
12 94242052180038    14.5
13 94242052180039    9
14 94242052180041    13.5
15 94142052180034    12.5
16 94242052180098    6.5
17 94142052180035    15.75
18 94242052180044    14.5
19 94242052180045    9.5
20 94142052180036    17
21 94142052180037    12
22 94242052180047    15.5
23 94142052180110    15
24 94142052180039    16.5
25 94242052180048    16.5
26 94142052180040    15
27 94142052180041    8.5
...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 11:57

close
تبلیغات در اینترنت