نمرات درس شناخت مواد و مصالح (کاردانی عمران)

ساخت وبلاگ
ردیف کد دانشجو نمره نهایی
1 95142052160282    6.5
2 95142052160284    1
3 95142052160285    2
4 95142052160286    7.5
5 95142052160196    1.5
6 95142052160289    6.5
...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 18 اسفند 1395 ساعت: 17:42